Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν Ὑπερούσιον τίκτει˙ 
καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει˙ 
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι˙ 
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι˙ 
δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον, 
ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
(Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ)

Κατεβάστε το αρχείο ήχου από ΕΔΩ.

Ακούστε άμεσα το Κοντάκιο πατώντας το πλήκτρο της αναπαραγωγής παρακάτω:

 

Δείτε το σχετικό βίντεο στο Youtube, και τη Μικτή Χορωδία Δήμου Ροδίων:


Το αρχείο ήχου προέρχεται από το παραπάνω βίντεο στο YouTube.