Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, 
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως· 
ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες 
ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο 
Σέ προσκυνεῖν, τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, 
καί Σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν· 
Κύριε δόξα σοι.

Κατεβάστε το αρχείο ήχου από ΕΔΩ.

Ακούστε άμεσα το Απολυτίκιο πατώντας το πλήκτρο της αναπαραγωγής παρακάτω:Δείτε το σχετικό βίντεο στο Youtube::

Το αρχείο ήχου προέρχεται από το παραπάνω βίντεο στο YouTube.